Likes: 0

Call Center : +112

POS RONDA DUSUN KRESAN
Pos Ronda Dusun Kresan
  • Favorite

  • Map

  • Website

  • Telepon

  • Whatsapp

Alamat : kresan, jerukagung, srumbung, magelang
Desa : jerukagung
Kecamatan : srumbung
Waktu : 00:00 - 00:00 WIB

Pos Ronda yang biasa digunakan berjaga oleh bapak bapak dan pemuda di dusun Kresan